مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

فراخوان آزمون مهارت آب

فراخوان آزمون مهارت سال 99

جهت دریافت فایل فراخوان کلیه آزمون های مهارت (PT-EQA) سال 99 که توسط مرکز فنون آزمایشگاهی در حوزه آزمون های آب و فاضلاب برگزاری می شود می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. 

دانلود فراخوان آزمون مهارت سال 99